Przejdź do treści

Polityka Prywatności

§1
Wstęp

Polityka Prywatności rozumiana jest jako wykaz, reguł i wewnętrznych praktyk regulujących sposób zarządzania i ochrony danych osobowych wewnątrz praktyki Donamed Aldona Skowrońśka-Jaworska.

§2
Podstawa Prawna

1. Polityka prywatności została opracowana na podstawie:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 2110, 2217),

c) Ustawa z dnia 06 kwietnia 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524),

d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434),

e) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 tj. poz.1845),

f) Pozostałe przepisy regulujące system ochrony danych osobowych, w tym przepisy wydane na podstawie art. 40 RODO.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aldona Skowrońska- Jaworska Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Donamed. Można się z nami skontaktować pisząc na adres 44-210 Rybnik, ul Raciborska 191C.

3. Dane pacjentów są chronione zgodnie z polskim prawem oraz procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych.

§3
Przetwarzanie danych

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Imię, nazwisko, numer telefonu w celu prowadzenia kalendarza zabiegów

b) Imię, nazwisko, adres i NIP w celu wystawienia faktury za wykonane usługi

Działając na podstawie ART. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej RODO) tj. niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy.

§4
Odnośniki do stron

Serwis internetowy Donamed Aldona Skowrońska-Jaworska może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na strony internetowe firm trzecich, zapoznać się z Polityką Prywatności na nich ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko do serwisu zarządzanego przez Donamed Aldona Skowrońska – Jaworska.

§5
Wykorzystanie plików typu Cookie

Serwis internetowy Donamed Aldona Skowrońska-Jaworska wykorzystuje pliki Cookie w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszego doświadczenia . Pliki cookie to dane informatyczne zawierające niewielką ilość tekstu, które przesyłane są przez serwer internetowy do przeglądarki na urządzenie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.

Pliki cookies oraz local storage wykorzystywane są przez nas w celu:

  • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający nasze strony internetowe z nich korzystają; w tym celu korzystamy z zewnętrznej usługi Google Analytics;
  • umożliwienia użytkownikom łatwiejszego korzystania z wybranych funkcji portali społecznościowych, takich jak Facebook, które posługują się własnymi plikami cookies. Nie mamy kontroli nad plikami cookies tych firm i nie pozwalają nam one na uzyskanie dostępu do kont ich użytkowników.

Więcej informacji nt. przetwarzania danych firmy Google i Facebook można znaleźć poniżej:

Pliki cookies Google Analytics można także zablokować pobierając odpowiedni dodatek do przeglądarki (dostępny pod adresem: tools.google.com).

W dowolnej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej.
By zmienić swoje ustawienia cookies, kliknij TUTAJ.

Zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z wybranych funkcjonalności naszych stron internetowych

§6
Wykorzystanie pozostałych funkcjonalności firm trzecich

Serwis internetowy Donamed Aldona Skowrońska-Jaworska wykorzystuje funkcjonalności oferowane przez zewnętrzne firmy: Versum, Booksy oraz Teleneuroforma. Wykorzystanie usługi firmy Versum i Booksy umożliwia internetową rejestrację pacjentów. Usługa Teleneuroforma umożliwia korzystanie z rehabilitacji online.

Rejestrując się przez portal Booksy oraz korzystając z platformy Teleneuroforma, użytkownik akceptuje Politykę Prywatności i regulamin obowiązujący na tych stronach.

Strony internetowe powyższych firm trzecich:

§7
Odbiorcy danych

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zapewniające administratorowi wsparcie:

a) techniczne
b) księgowe
c) prawne

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

§8
Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych;
b) w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego interesu biznesowego administratora.

§9
Zmiany Polityki Prywatności

1. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej donamed.pl/polityka-prywatnosci.

2. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualnej wersji naszej Polityki Prywatności.

3. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

§10
Dostęp do informacji

1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie możnością zrealizowania usługi.

§11
Prawo do skargi

1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

§12
Dane naszej firmy

Nazwa firmy:

DONAMED Aldona Skowrońska-Jaworska

Adres siedziby:

ul. Raciborska 191C
44-210 Rybnik

Numery identyfikacyjne:

Numer NIP: 6331123053
Numer REGON: 277064732

Dane kontaktowe:

tel.: +48 501 764 150

Skip to content