Przejdź do treści

Kinezyterapia

Kinezyterapia jest integralną składową rehabilitacji i fizjoterapii, która stanowi często najważniejszą część procesu usprawniania.

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Ruch ten staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Głównym celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej.

W ramach Kinezyterapii prowadzimy:

 • Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja
 • Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne)
 • Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • Nauka czynności lokomocyjnych
 • Mobilizacje i manipulacje
 • Wyciągi
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne

Reedukacja chodu w kinezyterapii

System Elveo

System ten pomaga osobą mającym problemy z poruszaniem się i służy do dynamicznego odciążenia pacjenta w trakcie terapii chodu, tak na podłożu stałym, jak i bieżni. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie terapii chorób demielinizacyjnych układu nerwowego, co pozwala ograniczyć problemy związane z pogorszeniem w zakresie czucia, ruchu, postrzegania i innych funkcji w zależności od nerwów, które są zajęte.

Bieżnia

Idealna dla osób starszych i do rehabilitacji – początkowa prędkość to tylko 0,3 km/h.

Terapie stosowane w kinezyterapii

Metoda PNF

Celem metody PNF jest odbudowa czynności ruchowych (reedukacja) podporządkowana fizjologicznej sekwencji rozwoju ruchowego i prowadzona w oparciu o ruchy zbliżone do tych, jakie się wykonuje w życiu codziennym. Całość ruchu jest wynikiem świadomych starań pacjenta, wspieranych elementami torującymi, do których można zaliczyć m. in. rozciągnięcie mięśni i innych elementów okołostawowych, wzmocnienie aktywności mięśni poprzez odpowiednio stawiany opór, właściwy chwyt oraz zapewnienie odpowiednich warunków i kolejności pracy mięśniach

Metoda McKenzie

Metoda McKenziego inaczej MDT – Mechanical Diagnosis & Therapy jest to system diagnostyczno-terapeutyczny znany i stosowany na całym świecie. Twórcą tej metody jest nowozelandzki fizjoterapeuta Robin McKenzie. Całość oparta jest na EBM (Evidence Based Medicine – Medycyna Oparta na Faktach, czyli zgodna z wiedzą naukową) oraz zgodna jest z anatomią prawidłową, fizjologią człowieka oraz biomechaniką kliniczną.

Zaletą metody McKenzie jest to, że usuwa zarówno dolegliwości jak i przyczyny bólów kręgosłupa.
Głównym celem tej metody jest zaplanowanie terapii w taki sposób, aby zmniejszyć ból, umożliwić jak najszybszy powrót do zdrowia oraz zapobiegać nawrotom epizodów bólowych. Ćwiczenia McKenzie na kręgosłup są dobierane indywidualnie w oparciu o protokół badania, który składa się z wywiadu i badania klinicznego. Metodę Mc Kenzie stosujemy w leczeniu bólów odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, rwy kulszowej i bólów obręczy kończyny dolnej.

Terapia manualna

Terapia manualna to jedna z metod fizjoterapii. Celem jej jest doraźne złagodzenie dolegliwości oraz trwała poprawa stanu zdrowia pacjenta poprzez odblokowanie stawów , fragmentów kręgosłupa oraz przywrócenie normalnej ruchomości w leczonych obszarach.
Terapia manualna to naturalna, nieinwazyjna metoda leczenia stosowana w odwracalnych dysfunkcjach mięśni ,więzadeł, stawów, kręgosłupa. Do leczenia i diagnozowania wykorzystuje się dłonie,dotyk,chwyt,ucisk. Zalecą się ją w bólach i zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa, nerwobólach,skrzywieniach kręgosłupa,przemęczeniu,czy chorobach łakotki.
Terapeuta wykonuje dłońmi uciski i pchnięcia w pobliżu chorego miejsca w celu przywrócenia prawidłowego ułożenia zablokowanych struktur. Manipulacje stawów mają doprowadzić najpierw do odblokowania napiętego mięśnia, a dopiero potem stawu. W tym celu rozgrzewa się zablokowany mięsień poprzez uciskanie, ugniatanie i rozciąganie bolesnego miejsca pod różnymi kątami, a kiedy blokada puszcza, mięsień ustawiany jest na właściwej pozycji.
Techniki stosowane w terapii manualnej to;

 • masaż funkcyjny – łączy się tu ruch w stawie z masażem i rozciąganiem mięśnia połączonego ze stawem. Celem jest rozluźnienie i odprężenie tkanek.
 • masaż poprzeczny – polega na rozcieraniu tkanek w kierunku poprzecznym do ułożenia włókien mięśnia, wiązadła czy przyczepu mięśnia do kości. Celem jest poprawa ukrwienia, ruchomości i zmniejszenie bólu.
 • stretching – polega na rozciąganiu jednego mięśnia lub grupy mięśni.
 • masaż tkanek głębokich – to wykonywany wolnymi ruchami masaż, który powoduje wydłużenie, rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni i ścięgien. Jego celem jest relaksacja wegetatywnego układu nerwowego, zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy i płynności ruchów.
 • neuromobilizacja – polega na bezpośrednim działaniu na układ nerwowy poprzez „pociąganie” nerwu, czyli jego napinanie lub uruchamianie przez wykonywanie odpowiednich kombinacji ruchowych i ustawień. Celem jest usprawnienie elastyczności i ruchomości leczonego nerwu, a przez to pobudzenie procesów przewodnictwa nerwowego i stymulacja lepszego gojenia się tkanek.
 • manipulacje stawów – to metoda szybkiego uruchomienia zablokowanego stawu (towarzyszy jej często dźwięk kliknięcia lub chrupnięcia).
 • mobilizacje – czyli aktywność ukierunkowana na zapewnienie płynności ruchów stawów oraz poprawy lub zwiększenia ruchomości w stawie.

Metoda Neurac

To unikalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek. Metoda S-E-T „Sling Exercise Therapy” jest koncepcją bazującą na ćwiczeniach w odciążeniu. Wykorzystuje zasady ćwiczeń w łańcuchach otwartych i zamkniętych. Zastosowanie w rehabilitacji (neurologicznej, ortopedycznej, geriatrycznej, dziecięcej), w sporcie i fitnessie.

Podwieszki do ćwiczeń rehabilitacyjnych są używane od bardzo dawna Główną zasadą w metodzie podwieszek Redcord jest stopniowanie trudności ćwiczeń w celu uzyskania postępu. Na najniższym poziomie są ćwiczenia w odciążeniu, ułatwiające ruch następne to ćwiczenia w odciążeniu z dawkowanym oporem a. na najwyższym poziomie stopniowanej skali są ćwiczenia wykonywane w tzw. łańcuchach biokinematycznie zamkniętych. System stopniowanych ćwiczeń jest tak opracowany, aby fizjoterapeuta mógł dostosować wydolność pacjenta do wymaganego poziomu ćwiczeń. Trzeba zaznaczyć że ćwiczenia na podwieszkach Redcord nie są zaprojektowane jedynie dla osób niepełnosprawnych. Jest to również optymalna oferta do prowadzenia treningu sportowego, fitness i ćwiczeń usprawniających.

System Neuroforma Pro

System ten umożliwia rehabilitację w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem kamery Kinect. Pacjent staje przed ekranem, a kamera wyświetla jego obraz w stworzonym komputerowo otoczeniu. Jego zadaniem jest wykonywanie ruchów w taki sposób, aby strącić, chwycić, przeciągnąć lub podążać za obiektami na ekranie. System posiada platformę posturograficzną, dzięki czemu jego zastosowanie rozszerzamy na trening kontroli równowagi ciała.

Aparat Armeo Senso

Sprzęt ten służy do rehabilitacji kończyny górnej u osób po udarach i urazach układu nerwowego. Terapia zwiększa efektywność leczenia, ponieważ ruchy są inicjowane przez samego pacjenta i ukierunkowane na cel, są więc ćwiczeniami funkcjonalnymi i zawsze przeprowadzane są w intensywny sposób. Dzięki unikatowej budowie pacjent może ćwiczyć niezależnie od pomocy terapeuty.

Szybki kontakt

Skip to content