Przejdź do treści

Diagnostyka

W procesie rehabilitacji bardzo istotna jest diagnostyka, która jest pierwszym etapem leczenia. Po przeprowadzeniu badania fizykalnego stosujemy także USG oraz EKG w celu wykonania dokładniejszego rozpoznania stanu pacjenta i przygotowania skutecznego planu leczenia.

Badania, które stosujemy w diagnostyce:

USG – ultrasonografia i sonofeedback

Ultrasonografia układu mięśniowo- szkieletowego stała się ważnym badaniem obrazowym w leczeniu chorób stawów ,w medycynie sportowej czy chorobach reumatoidalnych.
Badanie ultrasonograficzne ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy oraz wykrycie przeciwwskazań do zastosowania terapii. Zaletą usg jest możliwość oceny rożnych tkanek zarówno w spoczynku jak i podczas ruchu. Dzięki temu możemy ocenić dynamikę ruchu. Podczas badania możemy dowolnie ściskać, napinać, rozciągać aparat ruchu.

Przez USG obrazujemy:

 • ścięgna – badamy w sposób statyczny i dynamiczny. Pozwala nam to ocenić ich wewnętrzne struktury a także zobaczyć niestabilność, czy zbliznowacenie,
 • mięśnie – oceniamy aktywność mięśni, ich uszkodzenia czy zerwania, wielkość krwiaka, a także monitorujemy proces zdrowienia,
 • kości – USG jest przydatne do oceny okostnej,
 • stawy – USG pozwala nam ocenić chrząstkę stawową, jej grubość, zarys oraz wysięk w stawie,
 • nerwy – możliwe jest zaobserwowanie zbrązowień, sklejeń drażniących nerw, zmian pourazowych i patologicznych np. nerwiaki.

Drugim ważnym elementem ultrasonografii w fizjoterapii jest sonofeedback. Przykładem sonofeedbacku jest aktywizacja mięśnia poprzecznego brzucha w terapii i profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowego.

Ultrasonografia w fizjoterapii ma duże znaczenie – zarówno w diagnostyce, jak i w terapii.

EKG

EKG serca jest prostym, powszechnym badaniem. Podczas badania jesteśmy w stanie ocenić pracę serca, jego rytm oraz ewentualne problemy z niedokrwieniem, zaburzenia przewodzenia oraz cechy zawału.

Wskazaniami do wykonania EKG są:

Pacjenci z wczesną rozpoznaną chorobą układu naczyniowo-sercowego:

 • miażdżyca,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • zaburzenia serca,
 • zaburzenia przewodzenia,
 • wady serca wrodzone,
 • zapalenia mięśnia sercowego,
 • zapalenie osierdzia.

Pacjenci z podejrzeniem choroby naczyniowo- sercowej:

 • zawał

Osoby zdrowe:

 • po 40 roku życia w celu wykluczenia powikłań,
 • pacjenci obciążeni dużym wysiłkiem fizycznym,
 • przed wykonaniem próby wysiłkowej.
Skip to content