Przejdź do treści

Informacja o dofinansowaniu

DONAMED Aldona Skowrońska-Jaworska realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Podniesienie konkurencyjności poprzez uruchomienie nowoczesnej technologicznie placówki rehabilitacji”

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności poprzez uruchomienie nowoczesnej technologicznie placówki rehabilitacji. Realizacja celu odbywa się poprzez inwestycje w środki trwałe – urządzenia rehabilitacyjne w tym urządzenia stanowiące produktową innowację technologiczną, a także inwestycje organizacyjno- marketingowe. Realizacja projektu zmienia profil działalności firmy oraz uodparnia na konsekwencje kryzysu zdrowia publicznego. Dzięki wdrożeniu inwestycji zostanie utworzone stanowisko pracy i zwiększy się zatrudnienie.

Dofinansowanie projektu z UE: 251 217,50 PLN

Wartość całkowita projektu: 357 134,50 PLN

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Skip to content